Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm EunanoKid tại Phú Thọ, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 Tống Thị Mận Khu Hà Biên, Vô Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ 0978 744 373
2 QT Khánh Hòa Khu 3 Hoàng Lô, Việt Trì, Phú Thọ 01682 169 262
3 QT số 27 Khu 8 Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ 01699 503 376
4 QT Bùi Văn Nghị Xóm Giát, Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ 0974 849 380
5 QT số 81 Khu 8 Quang Húc, Tam Nông, Phú Thọ 0976 911 299
6 QT số 28 Khu Lèn Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú Thọ 0967 401 387
7 QT số 40 Khu 4 Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ 0972 317 210
8 NT Thái Huyền Khu I Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0168 7300 883
9 QT Lê Trang Khu 5 Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ 0989 346 262
10 QT Phương Nhung Khu3 Văn Bán, Cẩm Khê, Phú Thọ 01652 569 269
11 NT Thu Anh 2 Khu 3 Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0982 695 099
12 QT số 5 Minh Tân, Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ 0977 277 051
13 QT Trường Phương Số nhà 115 tổ 2 khu 6 TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ 0986 239 138
14 QT Xuân Quang Khu 6 An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ 01682 125 611
15 QT số 59 Khu 17 xã Đại Phạm, H.Hạ Hòa, Phú Thọ 01634 343 869
16 QT số 40 Khu 7 xã Đại Phạm, H.Hạ Hòa, Phú Thọ 01655 131 101
17 QT số 60 Khu 8 xã Trung Cháp, Phù Ninh, Phú Thọ 0164 751 2762
18 QT số 05 Thôn Ngọc Chúc 1, X.Chí Đan, H. Đoan Hùng, Phú Thọ 01698 322 848
19 QT số 58 Thôn 1 xã Sóc Đăng, H. Đoan Hùng, Phú Thọ 0979 017 298
20 Bệnh viện công an tỉnh Số 1179 đường Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 09838 529 954
21 PK Tân Hạnh Số 34 Tân Phú, Âu Cơn, TX.Phú Thọ, Phú Thọ 0912 266 068
22 QT số 17 Khu 9 xã Yên Luật, H. Hạ Hòa, Phú Thọ 0917 942 995
23 QT Bích Ngọc Số nhà 38 khu 1 phường Gia Cầm, Việt Trì, Phú Thọ 0985 910 962
24 QT số 04 Khu 2 Đan Phượng, Hạ Hòa, Phú Thọ 0973 216 915
25 QT số 9 Kiot 11 chợ Đoan Hùng, H. Đoan Hùng, Phú Thọ 01654 290 970