CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU PHARMA

Mã Số Thuế: 0800985268 * Ngày cấp: 8/5/2015

Nơi cấp: Sở kế hoạch tỉnh Hải Dương * Người đại diện: Nguyễn Đình Hiệp

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Khu 4, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại:  0365.365.168

ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM