Nguyễn Thu Phương

Mình đã đọc thông tin về sản phẩm Eunanokid AF Cao Lớn. Cảm nhận ban đầu là rất tin tưởng, lại là hàng Việt Nam và đặt hàng tại Công Ty nên mình đã yên tâm đặt thử cho con sử dụng! Sau một thời gian sử dụng mình nhận thấy con thay đổi 1 cách tích cực: Từ 1 bé biếng ăn giờ bé đã ăn uống tốt hơn, cải thiện cân nặng và sức khỏe. Chiều cao cũng phát triển tốt.Quan trọng hơn hết, điều mình ghi nhận đối với sản phẩm là con mình sau hết liệu trình mà sản phẩm tư vấn, hiệu quả vẫn rất đáng ghi nhận. Cảm ơn Eunanokid AF Cao Lớn

Ý kiến của bạn