CÚP THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM TIN DÙNG 2015

GIẢI THƯỞNG
CÚP THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM TIN DÙNG 2015

Đối với EU Pharma, danh hiệu và giải thưởng là sự ghi nhận của nhà nước cũng như các tổ chức uy tín của Việt Nam và thế giới, cho những nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vược Dược phẩm. EU Pharma cũng đã chứng tỏ được vị thế của mình trên thị trường dược phẩm Việt Nam bằng những danh hiệu và giải thưởng tại Việt Nam.