Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm EunanoKid tại Thanh Hoá, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Thúy Viên Thị Trấn Lam Sơn, H.Thọ Xuân, TH 0934 633 592
2 QT Lê Thị Trang Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 01699 233 456
3 QT Chị Giang Xã Thọ Tiến, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa 0916 423 169
4 QT Khánh Phú Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa 01679 391 288
5 QT Hoàng Thị Lan Huyện Yên Định, Thanh Hóa 0983 317 012
6 QT Hòa Tươi Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0966 676 035
7 QT Tiến Huệ Thiệu Vận, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0912 548 430
8 QT Thắng Huyền Xã Yên Thọ, Như Thạch, Thanh Hóa 01646 302 682
9 QT Cô Sỹ Thôn Thăng Long, X. Thăng Thọ, H. Nông Nống, TH 0986 563 506
10 QT 1B CN Dược Quảng Xương, Quảng Tân, Quảng Xương, TH 0125 808 2115
11 QT Em Trâm Chợ Trường Sơn, Nông Cống, TH 0985 653 282
12 QT Đàm Thị Hương Thôn 14 Quảng Cát, TP. Thanh Hóa, TH 01205 240 425
13 QT Cô Liên Tế Tân, Tế Nông, Nông Cống, Thanh Hóa 01665 729 435
14 QT Chị Duyên Trung Chính, Cầu Quan, Nông Cống, TH 0987 003 858
15 QT Đinh Lệ Thôn 8 Quảng Hùng, TX. Sầm Sơn, TH 01674 645 079
16 QT Toàn Phượng Quảng Thành, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa 0915 979 856
17 QT Sơn Tú Số 158 Bạch Đằng, Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, TH 0988 052 586
18 QT Diệp Oanh Hà Bình, Hà Trang, Thanh Hóa 01659 325 367
19 QT An Đức TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 0982 414 926
20 QT Em Tâm Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa 0975 963 353
21 QT Doanh Ninh Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 01272 371 169
22 QT Như Ngọc Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 0916 358 503
23 QT Cô Lan Chợ Bỉm Sơn, TX. Bỉm Sơn, TH 0944 178 895
24 QT Nghi Hiền Phường An Hoạch, Thanh Hóa 0934 643 748
25 QT Bình Minh Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 01665 026 854
26 QT Lê Hương Tam Hòa, Hòa Lộc, Thanh Hóa 01656 064 284
27 QT Hoàng Lanh Chợ Nấp, TP Thanh Hóa, TH 0971 094 199
28 QT Chị Dung TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0985 745 983
29 QT Chị Hiên Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 0164 047 337
30 NT Hà Trang Tô Vĩnh Diện, Thanh Hóa 0932 300 686