Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm EunanoKid tại Nghệ An, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 Nguyễn Thị Thơ Chợ Lộc, Yên Thành, Nghệ An 0164 732 9989
2 Phan Thị Vinh Chợ Lộc, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An 0976 612 853
3 NT Loan Anh TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0976 286 201
4 Lê Thị Hồng Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 0904 757 879
5 NT Tâm Linh Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01244 319 338
6 Nguyễn Thị Ngọc Xóm 5 Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 01684 724 783
7 Cao Thị Quy Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An 01663 242 837
8 Nguyễn Thị Nga Xóm 6 Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01228 566 527
9 Võ Thị Nhàn Chợ Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An 01676 948 355
10 Phạm Thị Tuyết Trinh Cầu Bàn, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 0962 489 603
11 Phạm Thị Hường Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An 01632 335 269
12 Trần Thị Ninh Xóm 6, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An 0969 722 688
13 Hồ Thị Thủy Linh Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01675 845 112
14 Võ Thị Tâm Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An 0977 509 688
15 Nguyên Thị Yến Vinh Luân Thành, Yên Thành, Nghệ An 0985 875 609
16 Trương Thị Mai Cầu Bàng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An 01662 654 578
17 Phạm Thị Thanh Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An 01685 526 498
18 Phan Thị Trường Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An 01644 490 840
19 Trần Thị Yến Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0976 653 922
20 NT Thiên Luyện Xóm 12 Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0968 205 546