Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm EunanoKid tại Nam Định, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Chị Quý Cầu Lê, Mỹ Lộc, Nam Định 0962 771 251
2 QT Chị Thủy Hải Long, Hải Hâu, Nam Định 01666 784 518
3 QT Chị Lụa Thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam ĐỊnh 0979 913 295
4 QT Chị Sen Hải Xuân, Hải Hậu, Nam ĐỊnh 0169 4133 529
5 QT Chị Hiền Chợ Lạc, Trực Ninh, Nam ĐỊnh 0973 181 092
6 QT Mai Linh Xã Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam 0943 599 861
7 QT số 8 Số 378 Đường Lý Thường Kiệt 0988 227 033
8 QT Mai Hương Tổ 1 Cầu Giàng, Phủ Lý, Hà Nam 0914 648 504
9 QT Hoàn Hương Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam 0972 858 168
10 QT Anh Thoại Kiên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam 0984 099 339
11 QT Tuấn Thủy Trần Đăng Ninh, Nam Định 0904 627 510
12 QT Em Phượng BX Cầu Đò Quan, Nam Định 0943 321 992
13 QT Chị Lê Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định 0989 452 434
14 PK Đức Lương Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định 0942 080 367
15 QT Chị Phương Chợ Gia, Trực Ninh, Nam ĐỊnh 0911 195 612
16 QT Chị Nga Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định 0947 199 213
17 QT Chị Nguyệt Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định 0985 858 003
18 QT Anh Diệu Nghĩa Chung, Nghĩa Hưng, Nam ĐỊnh 0941 445 577
19 QT Chị Hiên Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam ĐỊnh 0916 534 277
20 QT Chị Thảo Số 386 Điệu Biên, Nam ĐỊnh 0912 877 098
21 QT Thúy Ngần Chùa Vàng, Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam 0972 475 508
22 QT Anh Toàn Nguyên Lý, Lý Nhân, Nam ĐỊnh 0985 676 546
23 QT Anh Tập Điền Xá, nam Trực, Nam ĐỊnh 0987 792 339
24 QT Chị Cẩm Giao Thanh, Giao Thủy, Nam ĐỊnh 0169 5252 707
25 Bác Sỹ Đào TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định 0915 040 456
26 QT Chị Trang Kiot 10, TT Quất Lâm, Giao Thủy, Nam ĐỊnh 0165 476 8602
27 QT Em Trang Cao Lộng, Nam Trực, Nam Định 094 242 8095
28 QT Thanh Hoa Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định 0168 6747 168
29 QT Bình Dương Xóm 1 Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định 0976 562 404
30 QT Chị Quỳnh Xóm 21 Giao Long, Giao Thủy, Nam Định 0169 9729 725
31 QT Chính Yến Chợ Tranh, Yên Phúc, Ý yên, Nam ĐỊnh 0985 808 207
32 QT Mạnh Huế Vĩnh Trị, Yên Trị, Ý Yên, Nam ĐỊnh 0165 510 6005
33 QT Tung Vóc Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định 01693 855 863
34 QT Phượng Lương Xóm 9 Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định 0985 636 791
35 QT Chị Thúy Xóm 8 Nam Mỹ, Nam Trực, Nam Định 0127 813 4836