Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm EunanoKid tại Hải Dương, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Nguyễn Thị Hường Chợ Mê, Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Dương 0982835696
2 NT Lương Khánh Vũ Khắc Lân, Hải Tân, TP. Hải Dương 0968113929
3 QT Hoàng Trung Kim Đình, Kim Thành, Hải Dương 0983721847
4 NT Vĩnh Thịnh Lý Thường Kiệt, TP. Hải Dương 0973631679
5 QT Thanh Hương An Lâm, Nam Sách, Hải Dương 0936393392
6 QT Thanh Hạnh Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương 01686615506
7 QT Pham Thị Huyền Liên Mạc, Thành Hà, Hải Dương 0963758688
8 QT Hồng Diêm Chợ Nứa, Thanh Hà, Hải Dương 01683677850
9 QT Thềm Xuyến Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 02203882347
10 QT số 43 TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương 0904482288
11 QT số 44 Ngãi Phúc, Kim Thành, Hải Dương 0168458265
12 QT Minh Thoan An Điền, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương 01688698878
13 QT Phương Anh Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương 0168930119
14 QT Vũ Thị Quy Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương 0912305223
15 QT Tùng Lương Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương 0988 410 587
16 NT Hải Bình An Ninh, Hải Dương 0969957536
17 QT Trung Sang Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương 0964 472 776
18 QT Minh Thành Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương 0977 493 327
19 QT Hoàng Hà Thị trấn Ngẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương 0963 749 858
20 PK Thế Phương Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương 0986 820 958
21 QT Duẫn Duyên Thị trấn Cẩm Giàng, Hải Dương 0977 847 099
22 QT Hương Giang Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương 0982 512 820
23 QT Ngọc Thạch Quán Gỏi, Bình Giang, Hải Dương 01629 139 460
24 HT Cầu Dàm Cầu Dàm, Ninh Giang, Hải Dương 0989 397 299
25 QT Đồng Bào Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương 01664 221 113
26 QT Thu Hồng Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương 0164 205 2061
27 NT Hoài Thanh 26 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hải Dương 0983 195 997
28 QT số 8 – HT Gia Lộc Chợ Bóng, Gia Lộc, Hải Dương 0975 986 916
29 QT số 9 – HT Gia Lộc Thị Tứ, Gia Lộc, Hải Dương 0976 641 588
30 QT số 13- HT Gia Lộc Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương 0934 420 022
31 QT Văn Trình Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương 01662 874 589
32 QT Thu Phương Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương 0988 304 915
33 NT Chiến Thủy Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương 0974 912 755
34 QT số 6- HT Cẩm Giang Thị Trấn Ngẽ, Cẩm Giàng, Hải Dương 0984 910 308
35 QT số 10 – HT Gia Lộc Chợ Phe, Gia Lộc, Hải Dương 01669 073 263
36 QT số 04 -HT Cẩm Giàng Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương 0904 609 299
37 QT số 10- HT Cẩm Giàng Cẩm Hoàng, Cẩm Giang, Hải Dương 0966 429 877
38 QT số 2 – HT Bình Giang Thị trấn Phủ, Bình Giang, Hải Dương 0168 352 9834
39 NT Hương Tâm Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương 0967 593 787
40 QT Thanh Vân Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương 0986 751 691