Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm EunanoKid tại Bắc Giang , vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây:

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 QT Tân Dược Luyện Phúc 278 Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 0972 965 389
2 QT số 02 Tam Tàng, Quang Châu, Việt yên 0973 355 417
3 QT Nguyễn Thi Lâm Chợ Cơ Khí, Bắc Giang 01677 655 866
4 QT Nguyễn Quang Nghiệp Mỹ Thái, Lạng Sơn, Bắc Giang 0985 080 665
5 QT số 295 Non Giếng, Việt Yên, Bắc Giang 0982 769 696
6 QT số 168 Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang 0915 246 209
7 QT số 5 Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang 01693 138 369
8 QT số 08 Xóm Chay, Đức Diễn, Bắc Giang 01648 559 018
9 QT Mai Sơn Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
10 QT Hà Hiển Trần Nguyễn Hãn, Bắc Giang 0912 644 581
11 QT Phạm Xuân Định Hữu Lũng, Lạng Sơn, Bắc Giang 0912 427 055
12 QT Tân Dược Hữu Lũng, Lạng Sơn, Bắc Giang 0127 672 6907
13 QT Nguyễn Thị Thủy Trần Nguyễn Hãn, Bắc Giang
14 QT Tân Dược-Yến Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 0966 784 536
15 QT Tân dược-Chinh Hiệp Hòa, Bắc Giang 016566 108 689
16 QT số 36 Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang 0984 305 611
17 QT Tân dược TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 0972 283 226
18 PK Quân Đoàn Hoồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang 0979 919 179
19 QT Tân Dược Tân Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang 0904 636 492
20 QT Nguyễn Thị Kim Phượng Ngô Quyền, Bắc Giang 0915 285 603